Pokud si v období od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 zakoupíte u autorizovaného prodejce Miele jakoukoliv volně stojící nebo vestavnou chladničku, mrazničku, kombinaci chladničky s mrazničku či vinotéku a následně si přístroj zaregistrujete, získáte tím na zakoupený spotřebič 5letou plnou záruku a 10letou záruku na kompresor.

5letá prodloužená záruka a 10letá prodloužená záruka na kompresor chladicích přístrojů Miele

Prodloužená záruka znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí standardní záruční doby. Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost prodloužené záruky začíná v návaznosti na tuto záruku a je platná na celý přístroj po dobu dalších tří let a na kompresor po dobu dalších osmi let.

Podmínkou prodloužené záruky je registrace přístroje prostřednictvím on-line formuláře na www.miele.cz Miele se zavazuje odstranit případné závady přístroje nebo kompresoru s prodlouženou zárukou v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů. Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele. V případě závady v době prodloužené záruky nelze požadovat výměnu přístroje za nový.

Prodlouženou 5letou záruku a prodlouženou 10letou záruku na kompresor zdarma může zákazník získat pouze na vestavnou nebo volně stojící chladničku, mrazničku, kombinaci chladničky s mrazničkou či vinotéku, které zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky, na e-shopu miele.cz nebo v Miele Experience Centre v Praze nebo v Brně, a to v období od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Prodlouženou záruku nelze uplatnit na přístroje řady MasterCool.

Prodloužená záruka a výhody z ní plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem. Prodloužená záruka je nepřenosná, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele. Prodlouženou záruku nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Prodloužená záruka se nevztahuje na závady, pokud:

  • vznikly následkem nedodržení platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze;
  • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován;
  • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy (vyšší mocí);
  • byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami;
  • vznikly použitím příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly značky Miele;
  • vznikly vlastním zaviněním v důsledku nesprávné obsluhy nebo v důsledku nevhodné péče;
  • úmyslným poškozením nebo poškozením v nedbalosti, a to vlastníkem nebo třetí osobou;
  • vnějším poškozením, jako např. škrábanci či jinými povrchovými úpravami;
  • poškozením příslušenství;
  • vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

Zákazník má nárok na 5letou prodlouženou záruku a 10letou prodlouženou záruku kompresoru chladicích přístrojů zdarma při splnění všech uvedených podmínek. Datum prodeje přístroje, ke kterému se bude prodloužená záruka vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři prodloužené záruky, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023. Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím online formuláře na https://www.miele.cz nejpozději do 1 měsíce od zakoupení přístroje (ne později než 31. 1. 2024)

Navštivte nás v naší
kamenné prodejně elektro
v Českých Budějovicích

Chelčického 19 | mapa

Miele Online Brand Store

Original Miele Brand Store

Jsme držiteli certifikátů oficiálního a autorizovaného prodejce vysoce kvalitních elektrospotřebičů německého výrobce Miele.

OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Naše kvalitní služby prověřilo více než 3000 zákazníků.

Provozovatelem e-shopu je VORÁČEK s.r.o. České Budějovice, IČ: 26082241, DIČ: CZ26082241

Jsme silný specializovaný obchod zaměřený na prodej elektrospotřebičů
© 1994 - 2023

Zapsáno u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16053

E-SHOP od EDGERING